-----------------------------------------------------Från och med 1/9-2014 är Timek en del av AB Sjuntorp. Samma goda kvalitet med ännu bättre resurser. [close]

Sjuntorps Produktionsteknik AB konstruerar och tillverkar specialmaskiner, jiggar och fixturer åt företag som vill förändra och förbättra sina produktionsflöde. Den senaste nyheten hos oss är en separat avdelning i företaget som enbart jobbar med maskinflyttningar och maskinmontage. 

Vår tro är att vi med rätt kompetens och med de bästa medarbetarna skall kunna bredda vårt erbjudande till våra kunder för att skapa långsiktiga och givande samarbeten inom mekanik, pneumatik och hydraulik. Vi tar hand om hela er omställningsprocess från projektledning till installation och montage.